ჩვენ შესახებ

ISLET GROUP არის ერთერთი წამყვანი კომპანია საქართველოში თხევადი  გაზის  ბაზარზე.

კომპანიის  საფირმო ნიშანი არის ეკო გაზი. 

 

საბაზრო წილი მთლიანი გაყიდვების წარმოადგენს დაახლოებით  60-70%-ს.

ISLETGROUP-ის კაპიტალ დაბანდების გეგმა  2016 წლისთვის არის პროდუქციის შესანახი რეზერვუარების მოდერნიზაცია და რაოდენობრივი გაზრდა, ასევე ავტომობილების თხევად გაზზე  გადასაყვანი წერტილების  გახსნა და შესაბამისი აპარატურის შემოტანა.

ISLET GROUP არის კომპანია რომელიც  უზრუნველყოფს  ეკოლოგიურად სუფთა  საწვავის  (თხევადი გაზის) მიწოდებას  სახლისა  და ბიზნესისათვის. თხევადი გაზის უპირატესობას განაპირობებს ის რომ, იგი ნაკლებად აბინძურებს გარემოს, ორთქლდება ავზიდან გადმოტანისას, არ იხსნება წყალში და არ აბინძურებს მიწისქვეშა წყლებს.მასში დიდი რაოდენობითაა ოქტინი, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ უკეთესად შეერიოს ჰაერს და სრულიად დაიწვას ბენზინთან შედარებით.

თხევად გაზს  აქვს  შესაძლებლობა დაიკავოს  ლიდერი პოზიცია  საქართველოს ალტერნატიული საწვავის ბაზარზე.